Missie- en visiedocumenten

Wat vinden we belangrijk?
Wat inspireert ons?
Waar gaan we met elkaar aan werken?
Waar willen we over vijf jaar staan?

Waarheen?
Organisaties die verder willen, moeten weten waarheen. Daarom is het zinvol van tijd tot tijd (opnieuw) stil te staan bij vragen zoals in het rijtje hierboven. En de antwoorden op te schrijven in een missie- en visiedocument.

Daarheen!
Missie- en visiedocumenten zijn richtinggevend voor de gehele organisatie en het te ontwikkelen beleid op alle (deel)terreinen. Een visienota moet inspireren. Daarvoor is een heldere en vlot geschreven tekst nodig.

Missie, visie, strategie en doel
Missie- en visiedocumenten gaan behalve over de missie en visie meestal ook over strategieën, doelen, maatregelen en effecten. In de dagelijkse praktijk worden deze begrippen niet altijd scherp onderscheiden. Dat is meestal geen probleem, maar in een beleidsbepalend document is het belangrijk dat wél te doen. De tekstadviseur zorgt ervoor.