Schrijfhulp

Schrijven is lastig en kost tijd. Zeker als het je vak niet is. Als uw tekst ertoe doet loont het de moeite om samen te werken met de tekstadviseur. Mijn vak is het om op papier te zetten wat u bedoelt. In heldere taal, logische opbouw en met sterke argumenten. Úw boodschap, in een tekst die doel treft.

Complexe schrijfklus?
Bij complexere schrijfklussen kan het vruchtbaar werken mij als ‘penvoerder’ aan uw werkgroep of denktank toe te voegen. De andere leden van het team kunnen zich dan concentreren op hún vak in de prettige zekerheid dat hun inbreng helder op papier komt.