Etalage


Na Krek Groningen ook Krek Fryslân

KLEINIMG_9561 - kopieVlak voor de feestdagen van 2017 verscheen Krek Groningen, een nieuw kennisspel met 400 verrassende, onthullende en informatieve vragen over Stad en Ommeland. Mede dankzij de enthousiaste reacties in de lokale pers vonden duizenden exemplaren snel hun weg naar de Groninger huiskamers. In de zomer van 2018 verscheen Krek Fryslân, volgens hetzelfde concept, maar dan over Fryslân. Krek is te koop in boek- en speelgoedwinkels, rechtstreeks bij uitgever Nobelman en op markten en evenementen.


Groningen CO2-neutraal

routekaartDe gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om het ambitieuze doel daadwerkelijk te kunnen realiseren maakte de medewerkers van het projectbureau Groningen Geeft Energie in 2018 een routekaart. Bij die routekaart verzorgde ik een samenvatting met plaatjes, die kort en krachtig antwoord geeft op de volgende vragen:

1. Wat willen we en waarom?
2. Is het wel haalbaar?
3. Waarmee moeten we aan de slag?
4. Wat doet de gemeente?
5. Wat kost het en wat levert het op?

Geja Duiker verzorgde het grafisch ontwerp, Anne Stalinski maakte de tekeningen.


Meer leefgeluk in rapporten en offertes

In het najaar van 2018 verzorgde ik opnieuw een schrijftraining voor medewerkers van KAW Architecten en Adviseurs. Wat doet KAW? In hun eigen woorden: “Wonen, werken, groeien en bloeien. Voor alles is een ruimte. Ons speelveld is de ruimte in huizen, buurten, regio’s en provinciën. Wij geloven in ruimtelijke oplossingen die bijdragen aan leefgeluk. Wij onderzoeken maatschappelijke fenomenen en maken toekomstvisies en strategieën.” In de schrijftraining onderzochten we  hoe deze ambities in de rapporten en offertes van KAW beter zichtbaar kunnen worden.


Nieuw parkeerbeleid Gemeente Groningen

parkeervisieDe tijd dat we het allemaal vanzelfsprekend vonden onze auto in de openbare ruimte te kunnen parkeren ligt achter ons. De ruimte op straat is er ook voor andere functies dan parkeren. Meer groen, meer speelruimte, mooiere straten en een aantrekkelijker stad. Ofwel: het is tijd voor nieuwe accenten en andere keuzes in de verdeling van de schaarse openbare ruimte in een drukke en groeiende stad. In mei 2018 verscheen de nieuwe parkeervisie, eerst voor discussie met de stad, later zal de gemeenteraad er over besluiten. Ik schreef mee. Bureau Initio deed het grafisch ontwerp.


Mini-symposium Beleid in tekst en context

boekpresentatieOp vrijdag 26 januari 2018 organiseerde ik samen met uitgeverij WoltersKluwer een mini-symposium over beleidstaal en -teksten. Dit naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek ‘Beleid in tekst en context’. Sprekers waren Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en energiek pleitbezorger van gewone taal, Carel Jansen, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de RUG en voorzitter van het Netwerk Begrijpelijke Overheid en Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG. Zelf vertelde ik wat meer over het in mijn boek gepresenteerde ‘blokkenmodel voor een transparante en begrijpelijke beleidstekst’. Meer over het boek vindt u op de website van Wolters Kluwer. Of lees de recensie in Tekstblad.


Verkeersvisie gemeente Leek

leekEind 2017 verscheen ‘Verkeren in Leek’, de verkeersvisie voor deze gemeente in het Groningse Westerkwartier, met daarin de uitgangspunten en hoofdlijnen van het verkeersbeleid voor de komende jaren. De verkeersvisie is tot stand gekomen in een inspirerend samenwerkingstraject van medewerkers, wethouder en tekstadviseur. Belangrijk was ook de inbreng van bewoners, die tot twee keer toe met velen naar het gemeentehuis kwamen om mee te denken. Fotograaf Henk Veenstra en vormgeefster Ilse Spijker maakten er een aantrekkelijk boekje van. Belangstelling? Lees en/of download de verkeersvisie op de website van de gemeente Leek.


Kennisspel KREK! verschenen

potjekrekMaandag 27 november 2017 was ik te gast bij Commisssaris van de Koning René Paas om hem een exemplaar te overhandigen van het nieuwe kennisspel KREK! Radio Noord en OOG-TV waren er ook. Bescheiden op de achtergrond Aalf Aalfs, die mij terzijde stond bij het bedenken van de 400 leuke, interessante, schokkende, onthullende en leerzame vragen over stad en ommeland. Vanaf nu in de betere boekhandel! Ook te bestellen bij de uitgever: www.nobelman.nl


Beleid in tekst en contextboekbtc

In november 2017 verscheen mijn boek Beleid in tekst en context, voortgekomen uit mijn ervaringen als mee-schrijver aan talloze beleidsdocumenten en schrijftrainer en -coach van beleidsmedewerkers.

“Beleid en tekst. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de vele besluitvormingsprocessen die in Nederland plaatsvinden zijn teksten een absoluut onmisbaar instrument. Maar hoe ziet een goede beleidstekst eruit? Aan welke eisen moet deze voldoen? En wat mag er niet ontbreken? Beleid in tekst en context geeft het antwoord.” Lees verder op de website van Wolters Kluwer.


De woelige achtertuin van Groningen

NoordlaarderbosIn 2010 startte een groep nieuwsgierige vrijwilligers hun speurtocht naar de vergeten geschiedenis van het Noordlaarderbos. Het werd een verrassende ontdekkingsreis. Vijf jaar lang verzamelden de onderzoekers archeologische sporen, historische feiten, sociale wetenswaardigheden en persoonlijke herinneringen van bewoners. Niet met het vooropgezette plan een boek te maken, maar toen de schat zo onverwacht rijk bleek, besloot vrijwilliger-van-het-eerste-uur Ingrid Schenk het toch te doen. Het resultaat mag er zijn. In november 2016 verscheen ‘Kroniek van het Noordlaarderbos, de woelige achtertuin van Groningen’. Ik dacht met de auteur mee over de ordening en presentatie van het verzamelde materiaal. [november 2016]

Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, Assen
ISBN 9789023255482


Betere brieven voor Wmo-cliënten

thuishulp

Uit intern onderzoek bleek dat de brieven aan Wmo-cliënten in Groningen wel wat beter konden. In het najaar van 2016 zijn de betrokken medewerkers samen met mij daarmee aan de slag gegaan. In drie dagdelen namen we de huidige brieven onder de loep en verbeterden we ze. Dat bleek goed te lukken met het ABC-AV-model: Aanleiding – Belang – Centrale Vraag – Actie – Vervolgens. De deelnemers waren enthousiast: “We weten nu veel beter waar we op moeten letten bij het schrijven.” Ook werd duidelijk dat de kwaliteit van de brief mede wordt bepaald door de context (procedures, verantwoordelijkheden, samenwerking, ICT-systemen, enz). Voorstellen om daar wat in te verbeteren zijn in uitvoering of aan het management doorgegeven. [januari 2017]


We doen maar wat

“We doen maar wat. Dat is de wat oneerbiedige samenvattende conclusie die te trekken valt uit een aantal recente student-onderzoeken naar de praktijk van schrijvende beleidsmedewerkers bij gemeenten. Niet dat er niet gestreefd zou worden naar goede beleidsteksten. Dat is zeker wel het geval. De kwestie is meer dat we eigenlijk niet zo goed weten wat een goede beleidstekst is. In de meeste gemeenten ontbreekt het aan gemeenschappelijke normen en criteria. Er is een grote variatie aan opvattingen over wanneer een beleidstekst goed is. Dat maakt het werk van beleidsschrijvers lastig en vaak frustrerend.”

tekstblad_04-2016 Aldus de eerste alinea van een artikel in Tekstblad 2016/4, dat ik schreef samen met Jacqueline van Kruiningen (Vakgroep Taal en Communicatie RUG). Interessant? Lees het gehele artikel.  [september 2016]


Strategisch plan Hanzehogeschool Groningen

hanze2016In het voorjaar van 2016 publiceerde de Hanzehogeschool Groningen haar nieuwe strategisch beleidsplan. De ingrediënten daarvoor waren in de voorgaande maanden in alle geledingen van de organisatie verzameld. Ik hielp de projectleider er een toegankelijk document van te maken. [2016]


Zorgvernieuwing in Haarlem

delindefolderStichting De Linde uit Haarlem herbergt meerdere zelfstandige en kleinschalige zorgorganisaties gericht op zelfstandig wonende cliënten met een (lichte) verstandelijke of psychiatrische beperking. In verband met de actuele veranderingen in deze zorg heeft De Linde de eigen organisatie opnieuw ingericht en diverse nieuwe zorgproducten ontwikkeld. Ik dacht mee en schreef voor De Linde visie- en beleidsdocumenten, zes nieuwe websites en diverse folders voor doorverwijzers en clienten. [2013 – 2016].  Ontwerp: Studio Typo Dynamo, Lelystad.


Groningen geeft energie

grenergie2De stad Groningen wil in 2030 energieneutraal zijn. ‘Groningen geeft energie’ is de titel van het uitvoerings-programma dat aan deze ambitie concreet gestalte geeft. Aansluitend verschenen onder meer (deel)plannen, rapportages en publieksuitgaves over Geothermie, de BioBased Economy, de Groninger Energy Service Company. Bij al deze documenten verleende ik redactionele assistentie. [2010 – 2016] Ontwerp: Staal&Duiker


Energieke samenwerking over de grens

nendIn de jaren 2012 – 2014 liep er in Noord-Nederland en Noord-Duitsland een Europees project gericht op het versterken van de regionale economie en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzame energie: Nachhaltige Energie Niederlande Deutschland, kortweg NEND. Samen met collega Alex van Schooten maakte ik in 2012 een magazine met verhalen en reportages over de NEND-projecten aan weerszijden van de grens. [2012] Met: Alex van Schooten, Staal&Duiker, Reyer Boxem


Begroting en jaarrekening gemeente Groningen

rekeninggeboDe jaarlijkse Gemeentebegroting en -rekening zijn dikke en complexe documenten waaraan tientallen medewerkers uit alle geledingen van de organisatie bijdragen leveren. Dan is het niet eenvoudig om te voldoen aan het belangrijkste doel: raadsleden helder informeren en in de gelegenheid stellen zich een betrouwbaar oordeel te vormen over plannen en resultaten. In de achterliggende jaren heb ik samen met medewerkers van de gemeente Groningen een nieuwe inhoudelijke structuur voor de gemeentelijke programmabegroting ontwikkeld, teksten opgefrist, redactionele ondersteuning verleend en instructies verzorgd. Tevens schreef ik samenvattingen voor raad en publiek [2007 – 2015]


Een zelfbewuste zorginstelling

woelwijckNieuw Woelwijck in Sappemeer telt zo’n vierhonderd bewoners met een verstandelijke beperking. Nieuw Woelwijck is geen ‘instelling’, maar een ‘dorpsgemeenschap’. Voortgekomen uit verzet tegen de klassieke instellingszorg in de jaren ’70, heeft Nieuw Woelwijck altijd welbewust een eigen koers gevaren. Niet om eigenwijs te zijn, wel omdat een eigen dorpsgemeenschap in veel gevallen voor de bewoners van Nieuw Woelwijck de beste waarborgen biedt voor een ‘goed leven’. In Missie, visie en praktijk vertelt Nieuw Woelwijck haar verhaal. Ik schreef het op. [2010]