Juridische brieven

Correct en toch begrijpelijk
Bij brieven met juridische betekenis is het extra belangrijk dat ze correct en volledig zijn. Jammer genoeg betekent dat vaak dat ze (nog) minder begrijpelijk worden. Toch kunnen ook juridische brieven zo geschreven worden dat iedereen ze kan begrijpen. En zo hoort het eigenlijk ook. Want juist bij deze brieven moeten we er alles aan doen om misverstanden te voorkomen.

Voor wie?
De training is bestemd voor medewerkers die in een juridische omgeving contacten onderhouden met burgers of klanten. Bijvoorbeeld op een afdeling Bezwaar en beroep of Juridische zaken.

De training in het kort
Aan de hand van brieven van de deelnemers analyseren we gezamenlijk de problemen en knelpunten om vervolgens de brieven opnieuw, maar dan beter te schrijven: zonder juridisch jargon, zo veel mogelijk in gewone woorden. We onderzoeken ook in hoeverre het mogelijk is de brief kort en eenvoudig te houden en (ingewikkelder) juridische onderwerpen in aparte bijlagen uitvoeriger toe te lichten.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van elk één dagdeel. Twee kort op elkaar, de derde enkele maanden later.