Brieven aan burgers

Schrijven van mens tot mens
Even een briefje schrijven. Het lijkt zo simpel. Maar hoe komt het dan toch dat vriendelijke en begripvolle medewerkers in hun brieven vaak overkomen als afstandelijke bureaucraten? En woorden gebruiken die ze in een gesprek van mens tot mens nooit zouden kiezen? Goed schrijven begint met je verplaatsen in de lezer. Hoe willen we met elkaar omgaan? Welke toon en woorden passen daarbij?

Voor wie?
De training is bestemd voor medewerkers van publiekgerichte organisaties, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en andere (overheids)instanties. Ook voor medewerkers klantenservice van bedrijven is de training geschikt.

De training in het kort
Aan de hand van brieven van de deelnemers analyseren we gezamenlijk de problemen en knelpunten om vervolgens de brieven opnieuw, maar dan beter te schrijven. Verder besteden we aandacht aan methoden en technieken om in gesprek te komen met de ‘onzichtbare gesprekspartner’.

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van elk één dagdeel.