Beleid in tekst en context

Samen werken aan functionele en leesbare beleidsteksten
Beleidsteksten – het woord zegt het al – zijn teksten die een rol spelen in de beleidscyclus. Om goede beleidsteksten te kunnen schrijven is niet alleen schrijftalent vereist, maar ook kennis en inzicht in het beleidsproces: fasering, betrokkenen, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Of een (beleids)tekst goed is hangt dus af van tekst én context. Dat is het uitgangspunt van deze cursus.

Praktische verbinding tussen beleidskunde en tekstwetenschap
In onze democratie – waar niemand in zijn eentje beslist – zijn teksten onmisbare instrumenten in elk besluitvormingsproces. Hoe zien die instrumenten eruit? Aan welke eisen moeten ze voldoen? En hoe maak je ze? Antwoorden vinden we in de beleidskunde en in de tekstwetenschap. De cursus Beleid in tekst en context put uit beide domeinen en legt praktische verbindingen.

Voor wie?
De cursus Beleid in tekst en context is bij uitstek geschikt voor (jonge) beleidsmedewerkers met relatief weinig ervaring in een politiek-bestuurlijke werkomgeving. Aan beleidsmedewerkers die al wat langer meedraaien biedt deze cursus waardevolle inzichten en praktische instrumenten om het beleidsontwikkelproces en het eigen functioneren daarin te verbeteren. Aan leidinggevenden biedt de cursus handvatten en instrumenten om hun medewerkers beter te ondersteunen.

Meer informatie over deze cursus vindt u in de brochure (pdf).

In november 2017 verscheen bij Wolters Kluwer mijn boek ‘Beleid in tekst en context’, gebaseerd op de in deze cursus opgedane inzichten en ervaringen.