Beleid in tekst en context

Een unieke en effectieve combinatie van startsessie, zelfstudie, individuele begeleiding en collegiale uitwisseling. Gemakkelijk in te passen in het eigen werk. Met direct en duurzaam resultaat:

  • Transparante en leesbare beleidsdocumenten
  • Efficiënter en prettiger samenwerken
  • Tevreden wethouders en raadsleden
  • Meer begrip van burgers en andere betrokkenen
  • Meer waardering en werkplezier

 

Beleidsteksten schrijven, lastig werk

Op beleidsteksten klinkt vaak kritiek. Is het niet van de opdrachtgevende chef of wethouder, dan wel – als het dan eindelijk zover is – van raadsleden of burgers. Hoe komt dat zo? Kunnen ambtenaren niet schrijven of is er meer aan de hand?

Een goede beleidstekst schrijven is niet eenvoudig. Gaandeweg het beleidsproces – van eerste aanzet tot raadsvoorstel – veranderen doelen en lezers. De tekst moet dus steeds weer anders. En een beleidstekst schrijf je nooit in je eentje. Collega’s, adviseurs, belanghebbenden, je chef, de wethouder, allemaal denken ze mee. Hoe organiseer je de samenwerking en hoe verwerk je ieders inbreng in een overtuigende tekst?

Tekst èn context

Voor een ‘goede beleidstekst’ is dus meer nodig dan een vaardige pen. Het gaat ook om inzicht in de rol van de tekst in de politiek-bestuurlijke omgeving, de organisatie van het beleidsontwikkelingsproces en de interactie met opdrachtgever en mee-lezers. Kortom, het gaat om tekst ècontext.

In vijf stappen naar betere beleidsteksten

De aanpak in Beleid in tekst en context sluit aan op de inzichten uit het in 2017 verschenen gelijknamige boek. Het bijzondere van het boek is dat het put uit twee domeinen: tekstwetenschap en beleidskunde. Het boek is door beleidsmedewerkers zelfstandig te gebruiken. Maar inspirerender, leuker en effectiever is het natuurlijk het samen te doen met collega’s. Hoe? Dat leest u hieronder.

1) Verkenning

De eerste stap is een verkenning aan de hand van enkele toegestuurde beleidsdocumenten en een gesprek over ervaringen, knelpunten en leerwensen. De verkenning mondt uit in een concreet voorstel voor de volgende stappen.

2) Startsessie

Tijdes de startsessie van ca. twee uur maak ik de deelnemers deelgenoot van de centrale gedachten in Beleid in tekst en context. Met voorbeelden uit de eigen organisatie laat ik zien hoe snel een tekst opknapt als je de modellen uit het boek gebruikt en hoe veel genoegen je daarmee je lezers bezorgt.

3) Zelfstudie

Geïnspireerd door de startsessie gaan de deelnemers vervolgens aan de slag de inzichten uit het boek in de eigen schrijfpraktijk toe te passen.

4)Individuele begeleiding

Aanvullend is er gelegenheid voor ruggespraak en persoonlijk advies. Per mail, telefoon, of als het wat ingewikkelder is, vis-a-vis. De praktijk leert dat enkele uren individuele begeleiding volstaan om flinke stappen vooruit te kunnen zetten.

5) Collegiale uitwisseling

Ervaringen delen en nieuwe inzichten praktisch toepassen. Dat doen we in een periodiek ‘schrijversoverleg’, voor de deelnemers en andere belangstellenden. Ik zorg voor een informatief verslag, dat ook voor niet-aanwezigen nuttig en inspirerend is!

Les

Voor wie?

Het traject Beleid in tekst en context is bedoeld voor alle betrokkenen in het beleidsontwikkelingsproces. Voor (jonge) beleidsmedewerkers met relatief weinig ervaring in een politiek-bestuurlijke werkomgeving en voor medewerkers die al wat langer meedraaien en daardoor minder makkelijk los komen van eigen gewoontes. Leidinggevenden verkrijgen handvatten en instrumenten om beleidsdocumenten functioneler te beoordelen en hun medewerkers beter te ondersteunen.

Tijdsduur

Het traject Beleid in tekst en context heeft een doorlooptijd van enkele maanden, met voldoende gelegenheid om de nieuwe inzichten in het eigen werk toe te passen. Ik rond af met een evaluatieverslag, met eventuele aanbevelingen over hoe de opgedane inzichten steviger in de organisatie en werkprocessen verankerd kunnen worden.

Kosten

Een gespecificeerde offerte is onderdeel van het uitgewerkte voorstel (stap 1). Ter indicatie: bij deelname van tien medewerkers bedragen de kosten ongeveer € 600,-per deelnemer (exclusief faciliteiten en BTW).