Missie- en visieontwikkeling

Hoe willen we er over vijf jaar voor staan? Wat vinden we belangrijk? Wat inspireert ons? Waar gaan we met elkaar aan werken? Elke organisatie stelt zichzelf van tijd tot tijd deze vragen. En legt de antwoorden vast in een missie- en visiedocument.

Missie en visie zijn richtinggevend voor de gehele organisatie en het te ontwikkelen beleid op alle (deel)terreinen. Een missie en visienota moet inspireren. Daarvoor is een heldere en vlot geschreven tekst nodig. Maar dat is niet voldoende. Het is ook belangrijk dat alle betrokkenen inbreng hebben bij de totstandkoming van de visienota. Dan ontstaat draagvlak en enthousiasme.

Het gezamenlijk ontwikkelen van een missie en visie kan op veel manieren: met alle medewerkers of met een kleiner gezelschap; in de vergaderzaal, op de hei of in het theater… Wat in uw situatie de meest vruchtbare aanpak is, bespreken we graag met u.

In collegiale samenwerking met De Akteerstudio, Groningen.