Beleidsontwikkeling

Een goede beleidstekst kunnen schrijven is niet alleen een kwestie van schrijftalent. Het gaat ook om factoren in de context: de opdracht, de organisatie van de schrijfklus, de samenwerking en besluitvorming. Ik help u in beeld te brengen wat deze factoren voor uw schrijfklus betekenen en adviseer u hoe ermee om te gaan. Steeds met het doel uw schrijfklus soepel tot een goed eind te brengen.